Privacy

Policy

Inleiding
Dit is de Privacyverklaring van Budo Vereniging Lu Gia Jen gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40407865. Lu Gia Jen is een Budo vereniging waar je deel kunt nemen aan verschillende budo vormen zoals Judo, Karate, Jiu Jitsu, Aikido, Kobujutsu en Pencat silat. Hiernaast is het mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden en andere activiteiten die Lu Gia Jen voor haar leden organiseert. Lugiajen hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, inclusief trainers, coaches, bestuurders, vrijwilligers en deelnemers aan toernooien. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je Privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lu Gia Jen bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens van leden en deelnemers aan toernooien. Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij vragen persoonsgegevens bij het lid worden d.m.v. het invullen van het lidmaatschap formulier.  In het kader van je lidmaatschap verwerkt Lugiajen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers;
 • Toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en video’s waarop je zichtbaar bent op de website en Facebook;
 • Rol in de vereniging (bestuurslid, trainer, vrijwilliger).

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering van je lidmaatschap van Lu Gia Jen.
 • Het versturen van mededelingen van het bestuur, en uitnodigingen voor leden- en andere vergaderingen en festiviteiten door de secretaris.
 • Het innen van de contributie door de penningmeester.
 • Het organiseren van deelname aan (recreanten-) competitie en interne toernooien.

Deze gegevens worden uiterlijk twee jaar na het einde van je lidmaatschap vernietigd.

Voor Aspirant leden wordt er voor het deelnemen aan de les mogelijk de zogenaamde
GI kleding verstrekt. Hier worden persoonsgegevens gevraagd en een borg betaald.
Dit gebeurt door middel van het invullen van het leen pak formulier.
De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam deelnemer, geboortedatum, geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Voor- en achternaam voogd;

Deze gegevens worden uiterlijk twee jaar na inlevering Gi kleding vernietigd.

Van deelnemers aan de door Lu Gia Jen georganiseerde toernooien worden de volgende gegevens verwerkt:

 • De naam, e-mailadres, gewicht en leeftijd van een deelnemer
 • De naam van de contactpersoon en begeleider(s)
 • Indeling en het wedstrijdschema.
 • Locatie van de wedstrijd

Deze gegevens kunnen (mogelijk) gebruikt worden om een uitnodiging te sturen voor een volgend toernooi.

Deze gegevens worden uiterlijk twee jaar na de organisatie datum van het laatst deelgenomen toernooi vernietigd.

Gebruikmaken inlog deel voor leden
Er kan gebruik gemaakt worden van het inlog deel van de website. Hierdoor is het mogelijk gericht informatie te verstrekken zoals bijvoorbeeld Activiteiten, Nieuws en Foto albums. Om dit mogelijk te maken wordt het Email adres opgeslagen.

Deze gegevens worden uiterlijk twee jaar na het einde van je lidmaatschap verwijderd.

Cookies en de verwerking van gegevens op de Lu Gia Jen website.

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”

Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Meer achtergrond informatie met betrekking tot cookies is te vinden op:
https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/

Beveiligingsmaatregelen
Om je persoonlijke gegevens te beschermen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen:

 • Bestuur en vrijwilligers mogen gebruik maken van privé apparatuur, mits deze is voorzien van bijgewerkte antivirussoftware, toegangscontrole via wachtwoord, er een back-up is van de verenigingsgegevens, en, bij einde van de activiteiten als bestuurslid of vrijwilliger, de persoonlijke gegevens vernietigd worden.
 • Toegang tot de persoonsgegevens is gebaseerd op rollen die personen binnen Lugiajen vervullen en nodig hebben om die functie uit te voeren.
 • Alle bestanden met persoonlijke gegevens zijn versleuteld.
 • Formulieren (inschrijf, GI) worden zorgvuldig opgeborgen en achter slot en grendel bewaard.
 • Verzending van e-mail aan alle leden gebeurt onder BCC.
 • Foto’s en video’s van leden worden uitsluitend gemaakt en gepubliceerd worden na schriftelijke toestemming van het lid.
 • Foto’s en video’s van deelnemers aan toernooien worden uitsluitend gemaakt indien de deelnemer hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt.

Externe verwerkers
Lu Gia Jen maakt gebruik van een website (https://www.lugiajen.nl) , een Facebook pagina (https://www.facebook.com/budovereniging.lugiajen),  een Instagrampagina (https://www.instagram.com/lugiajen/?hl=nl), en een Youtubekanaal ( https://www.youtube.com/user/knaap83) Hier kunnen foto’s en video’s geplaatst worden. Toestemming hiervoor kan altijd ingetrokken worden bij de secretaris.

Voor toernooien maken we gebruik van een toernooi-website (http://lugiajen.toernooiadministratie.nl). Leden moeten zich hier aanmelden met naam en wachtwoord waarna ze zich kunnen inschrijven voor verschillende wedstrijden.

Lugiajen zal geen persoonlijke informatie aan derde partijen verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

 • Je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • We dit wettelijk verplicht zijn en het toegestaan is.

Informatie, wijziging, bezwaar
Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en je kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Ook als je meer informatie wilt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, vragen hebt naar aanleiding van deze Privacyverklaring of bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens door ons of door een van onze verwerkers. Neem hiervoor contact op met de secretaris. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen Privacyverklaring
Het kan voorkomen dat het in deze Privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze Privacyverklaring regelmatig te bekijken.

.
.
.
.
.
.
Wilt u altijd op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief