Ongewenst gedrag

Seksuele intimidatie

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag.
De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan zij samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken.

Ook Lu Gia Jen zet in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders  bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Natuurlijk gelden er binnen Lu Gia Jen regels. Deze zijn te vinden in het huishoudelijk reglement en de dojo-etiquette. Hierin zijn niet alleen de regels te vinden, maar  kunnen ook zaken zoals het opzeggen van het lidmaatschap worden gevonden.

LU GIA JEN

DRAAGT HET KEURMERK VAN DE JUDO BOND NEDERLAND

Dit keurmerk is ontwikkeld en geïnitieerd door de JBN. Het doel van het keurmerk is om de veiligheid (fysiek en sociaal) zo veel mogelijk te kunnen waarborgen.

Hiernaast is het belangrijk dat er kwaliteitsborging tijdens de les is. Om aan de kwaliteitscriteria van dit keurmerk te voldoen heeft Lu Gia Jen ondermeer de volgende zaken op orde:

  • Pestprotocol
  • Protocol tegen seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag zoals pesten, is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van seksuele intimidatie, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging of bond. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers ervan af hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Dit moet niet en is ook niet nodig. Juist om deze reden -en nadrukkelijk niet omdat er in het verleden bij de club van ernstig ongewenst gedrag sprake was-  is Lu Gia Jen overgegaan tot het aanstellen van VCP-ers. VCP staat voor Vertrouwens Contact Persoon. Lu Gia Jen twee heeft VCP-ers binnen de vereniging. Zij hebben een training tot VCP-er bij de NOC*NSF gevolgd en een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag, voorheen Verklaring Goed Gedrag) bij het bestuur ingeleverd.

Vertrouwens

Contact Personen

Wat doet een VCP-er?
Een VCP-er biedt een luisterend oor en helpt de melder de juiste weg te vinden naar hulp. Daarnaast stelt een VCP-er in samenwerking met het bestuur regels op tot preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer stap je naar een VCP-er?
Op het moment dat je grensoverschrijdend gedrag constateert, dat kan variëren van pestgedrag tot discriminatie en van (seksuele) intimidatie tot bedreiging en alles wat er tussen zit. Op het Youtube kanaal van NOC*NSF  zijn een aantal filmpjes te vinden die uitleggen wat dit grensoverschrijdende gedrag is en waar je op moet letten.

Wat doet een VCP-er met een melding die hij/zij krijgt?
De melding wordt in vertrouwen gedaan en zal altijd op vertrouwelijke wijze behandeld worden. Een VCP-er heeft niet altijd direct een antwoord klaar, maar zal met de melder een verdere afspraak maken. Indien de bewuste VCP’er het advies van een mede-VCP’er nodig heeft, zal hij/zij eerst toestemming moeten vragen aan de melder. Uiteraard blijft de naam van de melder tijdens dat overleg anoniem.  De VCP-er zal de melding bij het bestuur neerleggen – op verzoek van de melder kan ook dit anoniem.

Voor wie zijn de VCP-ers beschikbaar?
Voor alle leden, trainers, ouders en begeleiders.

Alle vragen worden met discretie behandeld.

Wanneer je liever (eerst)(anoniem) met een vertrouwenspersoon buiten de vereniging wilt praten, dan kun je naar deze website gaan:

Een vertrouwens persoon

Is iemand

  • Betrokken is bij de club
  • Goed kan luisteren
  • Gemakkelijk bereikbaar is
  • Probeert tot een oplossing te komen
  • Discreet kan werken
  • Goed kan bemiddelen
  • De sport goed kent

Onze

Vertrouwens personen zijn

Rita Puttkammer
EHBO-er/oud judoka
Lerares basisschool
Lid sinds: 1997

Ingrid van Diggelen-Vogelzang
Oud judoka / oud karateka
Docente middelbare school
Lid sinds: 1979

Hoe kan je contact op nemen met een VCP-er?

Uiteraard zijn de VCP-ers altijd aanspreekbaar wanneer ze zich op de club bevinden, maar ze zijn ook via onderstaand contactformulier te benaderen.
Ter bescherming van de privacy is het slechts mogelijk om met één van de VCP-ers in contact te treden.

.
.
.
.
.
.

NIVM

Gecertificeerd

Het Fight Right Keurmerk (FRK) dat wordt toegekend door het Nederlands Insituut voor Vechtsport en Maatschappij aan verenigingen en sportscholen voor vechtsportactiviteiten die voldoen aan zekere eisen op het gebied van pedagogisch en didactisch gehalte, sociale en fysieke veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid. Een Fight Right club onderscheidt zich positief in toegankelijkheid, het oog hebben voor de behoefte van leden, de transparantie en zorg voor eigen kwaliteit. De criteria waaraan Lu Gia Jen in het kader van dit keurmerk voldoet vindt u hier.

Tot slot volgen de trainers van onze club, die zonder uitzondering gediplomeerd zijn, regelmatig opfriscursussen op hun vakgebied (didactiek, techniek en begeleiding) en worden ze jaarlijks bijgespijkerd op het vlak van basiskennis EHBO en AED. (reanimatie) Tevens verlangen wij van alle leraren, bestuur en begeleiders van jeugd, een recente Verklaring Omtrent het Gedrag.

Contact

Formulier

Heeft u vragen of wilt u een melding maken vul dan onderstaand contact formulier in. Alle ingevulde formulieren gaan rechtstreeks en alleen naar de vertrouwens personen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Wilt u altijd op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief